Szczepienia przeciwko COVID19

Ruszyły zapisy na szczepenia przeciwko COVID 19.
Zainteresowane osoby proszone o telefoniczny kontakt z poradnią w godz. 15.00-18.00
pod nr 32 238 72 97 lub 32 238 71 55 

WAŻNE!
Na wczeniej ustalony termin szczepenia proszę stawić się z dowodem tożsamości oraz wypełnioną dokumentacją, którą można pobrać ze strony internetowej (Pobierz) lub w ośrodku zdrowia 

 

Ankieta Epidemiologiczna Podejrzenia Zakażenia Koronawirusem

Zasady działania
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach
w okresie epidemii koronawirusa

Informujemy, że porady udzielane są wyłącznie po konsultacji telefonicznej.

Nie ma możliwości osobistego stawienia się w Ośrodku Zdrowia bez telefonicznego ustalenia terminu w rejestracji.

Nie masz umówionej wizyty? Najpierw zadzwoń!

Rejestracja I: 32 238 71 55

Rejestracja II: 32 238 72 97

Telefon konsultacyjny SPZOZ w Sośnicowicach: 505 460 501

Laboratorium na terenie Ośrodka nieczynne – próbki pobierane są
w Laboratorium LAB-MED w Sośnicowicach przy ul. Raciborskiej 9.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o stosowanie się do zaleceń.

 

Szanowni Państwo,

W związku epidemią koronawirusa od  dnia 16.03.2020 dla POZ zostają wprowadzone następujące procedury:
1. Laboratorium na terenie Ośrodka jest nieczynne
2. Wizyty kardiologiczne zostają odwołane
3. Wizyty w Gabinecie Rehabilitacji zostają odwołane
4. Wejście do Ośrodka zostaje zamknięte na klucz, pacjenci wpuszczani będą przez wyznaczony personel tylko w określonych przypadkach.
5. Zostaje wyznaczony dodatkowy okres odbioru recept i wyników badań, tj. w dni robocze między 12.00-13.00.
 

SPZOZ Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach

jest nowoczesną placówką lecznictwa otwartego ,świadcząca usługi w zakresie podstawowej i

specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

OŚRODEK ZDROWIA jest czynny w dni powszednie w godzinach od 07:00-18:00

 

Statutowym celem przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Przychodnia świadczy swoje usługi w ramach NFZ .

Ośrodek zdrowia znajduje się w starym dwupiętrowym budynku, do którego dobudowano nowy, parterowy pawilon.

 

W ramach swojej działalności przychodnia udziela :  

- świadczenia podstawowej opieki medycznej

- świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa

- świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób

- świadczenia z zakresu orzekania i opiniowania o stanie zdrowia