SPZOZ Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach

jest nowoczesną placówką lecznictwa otwartego ,świadcząca usługi w zakresie podstawowej i

specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

OŚRODEK ZDROWIA jest czynny w dni powszednie w godzinach od 08:00-18:00

 

Statutowym celem przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Przychodnia świadczy swoje usługi w ramach NFZ .

Ośrodek zdrowia znajduje się w starym dwupiętrowym budynku, do którego dobudowano nowy, parterowy pawilon.

 

W ramach swojej działalności przychodnia udziela :  

- świadczenia podstawowej opieki medycznej

- świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa

- świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób

- świadczenia w zakresie medycyny pracy uruchomione ponownie od dnia 02.listopada 2013

- świadczenia w zakresie badan lekarskich kierowców

- świadczenia z zakresu orzekania i opiniowania o stanie zdrowia