Ruszyły zapisy na szczepenia przeciwko COVID 19.
Zainteresowane osoby proszone o telefoniczny kontakt z poradnią w godz. 15.00-18.00
pod nr 32 238 72 97 lub 32 238 71 55 lub poprzez email: szczepienia@przychodniasosnicowice.com.pl

Na wczeniej ustalony termin szczepenia proszę stawić się z dowodem tożsamości oraz wypełnioną dokumentacją, którą można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub w ośrodku zdrowia 
Pobierz wymaganą dokumentacje
Obowiązkowe do wypełnienia oświadczenie RODO – POBIERZ

 

Ankieta Epidemiologiczna Podejrzenia Zakażenia Koronawirusem

W związku z możliwością szczepienia młodzieży przeciw COVID-19 informujemy, że dla tych osób jest dedykowana osobna ankieta ( pobierz tutaj ). Osoby do 16 r.ż. będą szczepione w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.