SPZOZ Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia 

ul. Gliwicka 28

44-153 Sośnicowice

NIP 969-11-59-161

REGON 272364286

Telefon do rejestracji :

tel. +48 32 2387155   ,32 2387297

Rejestracja Poradnia Ginekologiczna :

32 328 79 48 ,od poniedziałku do piątku od 8.00 do 10.00

Informacja o telefonicznych poradach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 do 12:00

Pod telefonem +48 505460501

Informacja o telefonicznych poradach w ramach poradni specjalistycznej ginekologiczno-położniczej

W poniedziałek od 08:00 do 10:00 Środa od 12:00 do 14:00 

Pod telefonem +48 505460501

Sekretariat Przychodni :

32 238 79 43 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

oz@przychodniasosnicowice.com.pl

W sprawach skarg i wniosków nt. funkcjonowania Ośrodka Zdrowia

Dyrektor MGZOZ przyjmuje od 1.10.2022 we wtorki w godz 18-19